ειδική προσφορά

καλύτερα πωλούνται / καλύτερη τιμή

Πίσω
ασήμι
Maple Leaf
1 ουγκιά αργύρου
Maple Leaf, 1 ουγκιά αργύρου
κανονικά ειδικός
40 PCE 864,00 € 856,00 €
60 PCE 1.296,00 € 1.281,00 €
80 PCE 1.728,00 € 1.704,00 €
100 PCE 2.160,00 € 2.125,00 €
500 PCE 10.800,00 € 10.550,00 €
American Eagle
1 ουγκιά αργύρου
American Eagle, 1 ουγκιά αργύρου
κανονικά ειδικός
40 PCE 901,60 € 893,60 €
60 PCE 1.352,40 € 1.337,40 €
80 PCE 1.803,20 € 1.779,20 €
100 PCE 2.254,00 € 2.219,00 €
500 PCE 11.270,00 € 11.020,00 €
Πίσω
χρυσός
100 γραμμάρια
χρυσού
100 γραμμάρια, χρυσού
κανονικά ειδικός
2 PCE 7.349,80 € 7.329,80 €
3 PCE 11.024,70 € 10.991,70 €
4 PCE 14.699,60 € 14.651,60 €
5 PCE 18.374,50 € 18.309,50 €
Maple Leaf
1 ουγκιά χρυσού
Maple Leaf, 1 ουγκιά χρυσού
κανονικά ειδικός
2 PCE 2.355,48 € 2.335,48 €
3 PCE 3.533,22 € 3.500,22 €
4 PCE 4.710,96 € 4.662,96 €
5 PCE 5.888,70 € 5.823,70 €