Новини за злато и сребро

През цялата история на златото и среброто са се доказали, че са най-добрите форми на парите. По време на периоди на сътресения те защитават покупателна способност и позволяват на хората безопасно да прехвърлят и задържат богатство в дългосрочен план.
Read More

Ключови думи:

Причините за притежаване на сребро са почти същите като тези, поради които трябва да притежавате злато. Има исторически причини като например запазване на благосъстоянието и защита на покупателната способност, както и много текущи причини като например големите стимули на централната банка и понижаване стойността на валутата.
Read More

Ключови думи:

Ако досега никога не сте си купували физическо злато, сребро, платина или паладий, съществуват редица причини, поради които трябва да обмислите да направите това.
Read More