Как да опаковате Вашите стоки

Back

Махнете опаковъчната хартия и отворете Вашия пакет за доставка

Извадете съдържанието от кутията, Вашият пакет за доставка съдържа:

A2x документи за доставка (един за Вас и един за транспортната компания)

B2x отделни въздушни подложки (моля оставете едната на дъното)

CТорба(и) с цип

D1x голям плик

E1x малък плик

1.Поставете Вашите стоки (по отделно) в торбата(ите) с цип

2.Поставете торбите с цип в малкия плик и го затворете

3.Поставете малкия плик в големия плик и го затворете

4.Поставете големия плик в пакета за доставка

5.Поставете въздушните подложки върху плика в пакета

6.Махнете уплътнението на лепящата лента на капака на пакета

7.Затворете здраво кутията (винаги можете да използвате допълнителна лента, ако смятате че е необходимо)

8.Предайте Вашите стоки с правилния документ за доставка, озаглавен „за транспортната компания“, до предназначеното място за разтоварване на транспортната компания (вижте изпратения e-mail)

9.След като Вашият пакет е сканиран ще получите e-mail с код за проследяване

10.Когато Вашият пакет с Вашите стоки пристигне в рафинерията ще получите e-mail за потвърждение

ЗАБЕЛЕЖКА:

В случай, че получите повреден или непълен пакет за доставка, уведомете ни незабавно и ние ще подменим пакета.

Не изпращайте Ваши стоки в повреден или непълен пакет, тъй като това ще анулира Вашата застраховка!