Autorské práva

Autorské práva GoldDirect

© Copyright 2014 Golddirect
GoldDirect je registrovaná ochranná známka spolecnosti Bars and Rounds international OU.
Všechny práva vyhrazena.Autorské práva a závazky
Táto web stránka je chránena autorským zákonem. Žádné práva nemohou být odvozeny z obsahu na techto stránkách. Tato stránka byla peclive navržena a vytvorena, ale presto muže obsahovat menší nedostatky. Nekteré informace uvedené na stránce již mezicasem nemusí být aktuální a presné. Spolecnost GoldDirect však v žádném prípade neodpovídá za prípadné nepresnosti, nedokonalosti a / nebo škody vyplývající z informací uvedených na této stránce. Komentáre ctenáru na této stránce odrážejí výhradne osobní názor a stanovisko osoby, která komentár zverejnila. Naše spolecnost není v žádném prípade odpovedná za obsah žádného z komentáru. Zobrazení této stránky v pop up oknu je zakázáno. Neneseme odpovednost ani nerucíme za prístup na stránky nebo informace na stránkách, na které se odkazuje tato stránka nebo za obsah na jakýchkoli stránkách, které se odkazují na naši stránku. Žádný obsah z této stránky nesmí být použit na jiných stránkách bez našeho výslovného písemného souhlasu. Tato stránka je urcena pro osobní nebo interní použití pro naše klienty. Tyto stránky nesmí být zobrazovány v jiné podobe než je stažení a prohlížení obsahu na jednom pocítaci a / nebo vytištení jedné papírové kopie. Bez predchozího písemného souhlasu od spolecnosti GoldDirect nesmí být tato stránka reprodukována jiným zpusobem než prenosem nebo pripojením se na stránku pres sít.

Znacka a logo
GoldDirect a ostatní znacky spolecnosti SaveGuards jsou výhradním vlastnictvím spolecnosti SaveGuards. Neoprávnené používaní a / nebo porušení našich autorských práv a / nebo ochranné známky je podle zákona zakázáno. Všechny loga, barvy, vzhled a tlacítka byli navrženy na míru a jsou predmetem autorského práva a ochranné známky. Žádné oznacení ani ochranná známka nesmí být používána bez predchozího písemného souhlasu od GoldDirectu.