Ochrany osobních

Zásady ochrany osobních údaju

GoldDirect bere ohled na ochranu soukromí všech svých uživatelu a zavazuje se pristupovat ke všem osobním údajum jako k duverným. Vaše osobní údaje slouží výlucne pro potreby prodávajícího, aby mohl zajistit co nejrychlejší vyrízení vaší objednávky. Vaše osobní údaje nebudou použity pro jiné úcely bez vašeho vedomí. GoldDirect neprodá vaše osobní údaje tretí strane. Tretí strane poskytne jen ty údaje, které jsou nezbytné k vyrízení vaší objednávky.

Aktualizace a novinky o našich službách GoldDirect vás bude informovat o novinkách a /nebo bezpecnostních aktualizacích systému pouze v prípade nutnosti z bezpecnostních duvodu nebo v prípade duležitosti ve prospech klienta. Informace, které nejsou nezbytné z výše uvedených duvodu, zasíláme nanejvýš jednou za tri mesíce.

GoldDirect neprodává vaše údaje GoldDirect neprodá vaše osobní údaje tretí strane. Tretí strane poskytne jen ty údaje, které jsou nezbytné k vyrízení vaší objednávky. Naši zamestnanci a tretí strany, se kterými spolupracujeme, jsou povinni dodržovat naše zásady ochrany osobních údaju a s informacemi zacházet duverne.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpecí Ceníme si vaši duveru v naše služby a s vašimi osobními údaji zacházíme se vší pécí. Pri vyrizování objednávky nebo prihlášení do vašeho GoldDirect úctu mužete zustat klidní. Za to, že vaše údaje jsou neustále v bezpecí, odpovídá nejnovejší technologie: Secure Socket Layer (SSL). Vaše údaje jsou chráneny a zajištené behem celé doby.

Cookies Cookies jsou malé soubory, které si váš internetový prohlížec ukládá do vašeho pocítace. Spolecnost GoldDirect využívá cookies na to, aby vás pri vaší príští návšteve rozpoznala. Cookies nám pomáhají sbírat údaje o to, jak jsou využívány naše služby, abychom je následne mohli vylepšovat a prizpusobovat potrebám návštevníku. Naše cookies obsahují i informace, které se týkají osobní identifikace. Cookies mužete behem nákupu na GoldDirectu odmítnout v nastavení vašeho internetového prohlížece.