Prodejte zlato a stříbro

Informace o výkupu

1.

Otevřete si obchodní účet nebo nahrajte kopii vašeho dokladu totožnosti na váš účet).

(Kopie vašeho dokladu totožnosti vyžaduje mezinárodní právo na ochranu proti finančním a daňovým podvodům).

2.

Vyplňte seznam položek k výkupu a zašlete nám ho.

Vaše zboží nabídneme různým zúčastněným stranám (rafinerie, atd.), abychom pro vás zajistili nejlepší výkupní cenu.

3.

Během 24 hodin od vyplnění seznamu položek pro výkup obdržíte e-mail s naší nejlepší nabídkou a smlouvu o výkupu.

Naše nabídka bude platná po dobu 10 pracovních dnů.

Během této doby se naše nabídka může změnit pouze z důvodu výkyvů na trhu (indexing).


Například: když vaše zboží dorazí do rafinerie za 7 dní po naší nabídce za 500 Eur a během této doby se tržní cena zvedla o 10 Eur, dostanete za něj 510 Eur.

4.

Zašlete nám zpět podepsanou smlouvu o výkupu a objednejte si přepravní balík.

Tento balík stojí 25 Eur.

(Celou sumu vám vrátíme po zpracování prodeje.)

5.

Po objednání přepravního balíku obdržíte e-mail s instrukcemi a místem, kam balík přinést k přepravě.

(Pro vaši a naši bezpečnost spolupracujeme pouze s místem odevzdání, které je nejblíže naší vybrané přepravní společnosti.)

6.

Prosím vybalte přepravní balík, který obsahuje:

již označený přepravní box zahrnuje:

a) materiál potřebný pro zabalení zboží

b) instrukce, jak zboží zabalit

c) dva přepravní doklady

(jeden je označen „pro zákazníka“ a druhý „pro přepravní společnost“)

Zabalte vaše zboží přesně podle uvedených pokynů!
(Je to důležité zejména z bezpečnostních důvodů.)

7.

Přineste váš balík co nejdříve na přepravní místo, které jsme určili.

Předejte jim balík společně s poskytnutým přepravním dokladem.

Ihned po předání a přeskenování balíku bude vaše zboží pojištěné.

8.

Když rafinerie Baird & Co. balík obdrží a prohlídne zboží, obdržíte další informační e-mail.

Pokud balík projde prohlídkou, dohodnutá cena vám bude poukázaná na váš účet do 24 hodin.

Poznámka :

A) Pro účely prohlídek zaslaných drahých kovů spolupracujeme pouze s rafinerií Baird & Co. v Londýně ve Velké Británii.

(je jednou z největších a nejdůvěryhodnějších rafinerií na světě).

B) Pro vaši a naši bezpečnost: Ihned po odevzdání balíku přepravní společnosti bude jejich každý krok natáčen, sledován a zdokumentován, abychom se vyhnuli případným nedorozuměním.

C) Pro účely přepravy spolupracujeme pouze s nejdůvěryhodnějšími přepravními společnostmi. Všechny balíky budou neustále monitorované a dokumentované během celé doby, co budou v jejich rukou.

Všeobecné obchodní podmínky