Πλατίνα - Παλλάδιο

με το φόρο

ράβδους πλατίνας  :

ράβδους παλλάδιο  :

ράβδους ρόδιο :

Αγορά πλατίνα, το παλλάδιο και το ρόδιο μπαρ της υψηλότερης ποιότητας. Όλα τα προϊόντα που παράγονται από τους κατασκευαστές που είναι διαπιστευμένοι από το Platinum London Palladium και αγορά (LPPM). Αυτό σημαίνει μπαρ σας είναι εμπορεύσιμα σε όλο τον κόσμο. Στο Gold Direct είστε σε θέση να αγοράσουν την πλατίνα, το παλλάδιο και το ρόδιο μπαρ απευθείας από το διυλιστήριο σε ένα ασφαλές, απλό και ασφαλή τρόπο.