Ράβδοι χρυσού

με το φόρο

μεγάλο μπαρ :

μικρά μπαρ :

κόκκοι χρυσού :

ειδικές ράβδους :

 • 5 Gram Certified

  5 Gram Umicore Goodgold Goldbar Certified
  216,53 €
  Umicore Goodgold
 • 1 Gram Certified

  1 Gram Umicore Goodgold Goldbar Certified
  50,55 €
  Umicore Goodgold
 • 10 x 1 Gram

  10 x 1 Gram Gold MultiDisc
  438,63 €
  Gold MultiDisc
 • 10 x 1 Gram

  10 x 1 Gram Gold MultiCard Heraeus
  438,63 €
  Gold Multicard
 • 5 x 1 Gram

  5 x 1 Gram Gold Multicard Heraeus
  232,33 €
  Gold Multicard
Με εμάς μπορείτε να αγοράσετε ράβδους χρυσού της υψηλότερης ποιότητας. Όλες οι ράβδοι χρυσού έχουν μια καλή κατάσταση παράδοσης και παράγονται από κατασκευαστές που είναι διαπιστευμένοι από το Bullion Market Association του Λονδίνου (LBMA). Αυτό σημαίνει ότι οι ράβδοι χρυσού είναι εμπορεύσιμες σε όλο τον κόσμο και ότι οι συγκεκριμένες ράβδοι χρυσού που διανέμουμε εμπεριέχουν τουλάχιστον 99,99% καθαρό χρυσό. Στη Gold Direct είστε σε θέση να αγοράσετε ράβδους χρυσού απευθείας από τα εργαστήρια παραγωγής ράβδων χρυσού, μια πρακτική η οποία ουσιαστικά διασφαλίζει και απλοποιεί τη συναλλαγή χρυσού για τους πελάτες μας.