GoldDirect copyright

Copyright GoldDirect

© Copyright 2014 Golddirect
GoldDirect is een geregistreerd merk van Bars and Rounds International OU
Alle rechten voorbehouden.Copyright & Aansprakelijkheid
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website is met grote zorg samengesteld en ontwikkeld. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdsverloop. Golddirect is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/ of ontstane schade ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. De op deze site geplaatste lezerrecensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/ gelinkt van of naar deze site. Niets van deze site mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere sites. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/ of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Golddirect is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merk & Beeldmerk
Golddirect en andere merken die Bars and Rounds International OU voert zijn eigendom van Bars and Rounds International OU. Onrechtmatig gebruik en/ of inbreuk op ons auteursrecht en/ of merkrecht is wettelijk verboden. De logo’s kleurstellingen, vlakverdeling en buttons zijn met grote zorg en professionaliteit ontworpen. Hierop rust het auteurs- en merkrecht. Zonder schriftelijke toestemming van Golddirect is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.