Ochrany osobných

Zásady ochrany osobných údajov

GoldDirect berie ohlad na ochranu súkromia všetkých svojich užívatelov a zaväzuje sa pristupovat k všetkým osobným údajom ako k dôverným. Vaše osobné údaje slúžia výlucne pre potreby predávajúceho, aby mohol zabezpecit co najrýchlejšie vybavenie vašej objednávky. Vaše osobné údaje nebudú použité na iné úcely bez vášho vedomia. GoldDirect nepredá vaše osobné údaje tretej strane. Tretej strane poskytne len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie vašej objednávky.

Aktualizácie a novinky o našich službách GoldDirect vás bude informovat o novinkách a / alebo bezpecnostných aktualizáciách systému iba v prípade nutnosti z bezpecnostných dôvodov alebo v prípade dôležitosti v prospech klienta. Informácie, ktoré nie sú nevyhnutné z vyššie uvedených dôvodov, zasielame nanajvýš raz za tri mesiace.

GoldDirect neodovzdáva vaše údaje GoldDirect neodovzdá vaše osobné údaje tretej strane. Tretej strane poskytne len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie vašej objednávky. Naši zamestnanci a tretie strany, s ktorými spolupracujeme, sú povinní dodržiavat naše zásady ochrany osobných údajov a s informáciami narábat dôverne.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpecí Ceníme si vašu dôveru v naše služby a s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame so všetkou starostlivostou. Pri vybavovaní objednávky alebo prihlásení do vášho GoldDirect úctu môžete zostat pokojní. Za to, že sú vaše údaje neustále v bezpecí, zodpovedá najnovšia technológia: Secure Socket Layer (SSL). Vaše údaje sú chránené a zabezpecené po celý cas.

Cookies Cookies sú malé súbory, ktoré si váš internetový prehliadac ukladá do vášho pocítaca. Spolocnost GoldDirect využíva cookies, aby vás pri vašej dalšej návšteve rozpoznala. Cookies nám pomáhajú zbierat údaje, ako sú využívané naše služby, aby sme ich následne mohli vylepšovat a prispôsobovat potrebám návštevníkov. Naše cookies obsahujú aj informácie, ktoré sa týkajú osobnej identifikácie. Cookies môžete pocas nákupu na GoldDirecte odmietnut v nastaveniach vášho internetového prehliadaca.