Ako predávať v jednoduchých krokoch

Informácie o výkupe

1.

Otvorte si obchodný účet alebo nahrajte kópiu vášho dokladu totožnosti na váš účet).

(Kópiu vášho dokladu totožnosti vyžaduje medzinárodné právo na ochranu proti finančným a daňovým podvodom.)

2.

Vyplňte zoznam položiek na výkup a zašlite nám ho.

Váš tovar ponúkneme rôznym zúčastneným stranám (rafinérie, atď.), aby sme pre vás zaistili najlepšiu výkupnú cenu.

3.

Do 24 hodín od vyplnenia zoznamu položiek na výkup dostanete e-mail s našou najlepšou ponukou a zmluvu o výkupe.

Naša ponuka bude platná po dobu 10 pracovných dní.

Počas tejto doby sa naša ponuka môže zmeniť iba z dôvodu výkyvov na trhu (indexing).


Napríklad: keď váš tovar dorazí do rafinérie za 7 dní po našej ponuke za 500 Eur a počas tejto doby sa trhová cena zvýšila o 10 Eur, dostanete za neho 510 Eur.

4.

Zašlite nám späť podpísanú zmluvu o výkupe a objednajte si prepravný balík.

Tento balík stojí 25 Eur.

(Celú sumu vám vrátime po spracovaní predaja.)

5.

Po objednaní prepravného balíka dostanete e-mail s inštrukciami a miestom, kam balík priniesť na prepravu.

(Pre vašu a našu bezpečnosť spolupracujeme iba s miestom odovzdania, ktoré je najbližšie našej vybranej prepravnej spoločnosti.)

6.

Prosím vybaľte prepravný balík, ktorý obsahuje:

už označený prepravný box zahrnuje:

a) materiál potrebný na zabalenie tovaru

b) inštrukcie, ako tovar zabaliť

c) dva prepravné doklady

(jeden je označený „pre zákazníka“ a druhý „pre prepravnú spoločnosť“)

Zabaľte váš tovar presne podľa uvedených pokynov!
(Je to dôležité najmä z bezpečnostných dôvodov.)

7.

Prineste váš balík čo najskôr na prepravné miesto, ktoré sme určili.

Predajte im balík spoločne s poskytnutým prepravným dokladom.

Ihneď po predaní a preskenovaní balíka bude váš tovar poistený.

8.

Keď rafinéria Baird & Co. balík prijme a prehliadne tovar, dostanete ďalší informačný e-mail.

Pokiaľ balík prejde prehliadkou, dohodnutá cena vám bude poukázaná na váš účet do 24 hodín.

Poznámka :

A) Na účely prehliadok zaslaných drahých kovov spolupracujeme iba s rafinériou Baird & Co. v Londýne vo Veľkej Británii.

(je jednou z najväčších a najdôveryhodnejších rafinérii na svete).

B) Pre vašu a našu bezpečnosť: Ihneď po odovzdaní balíka prepravnej spoločnosti bude každý ich krok natáčaný, sledovaný a zdokumentovaný, aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam.

C) Pre účely prepravy spolupracujeme iba s najdôveryhodnejšími prepravnými spoločnosťami. Všetky balíky budú neustále monitorované a dokumentované počas celej doby, čo budú v ich rukách.

Všeobecné obchodné podmienky