Platina - Paládium

Vrátane DPH

Platinovej Zliatky :

Paládium Zliatky :

Ródium Zliatky :

Predám platinu, paládium a ródium tyče najvyššej kvality. Všetky výrobky sú vyrábané podľa výrobcov, ktoré sú akreditované v Londýne platiny a paládia trhu (LPPM). To znamená, že vaše bary sú obchodovateľné na celom svete. Gold Direct budete môcť kúpiť platiny, paládia a ródia bary priamo z rafinérie v bezpečnom, jednoduchým a bezpečným spôsobom. [Info] Platina Palladium a ródium, všetky tehly LPPM certifikované.