Upphovsrätt

GoldDirect upphovsrätt

© upphovsrätt 2014 Golddirect
Gold Direct är ett regitrerat varumärke av Bars and Round International OU
Alla rättigheter förbehållna.Upphovsrätt & Ansvar
Denna hemsida skyddas av upphovsrättslagen. Inga rättigheter får lov att härledas från innehållet av denna webbplats. Denna webbplats har sammanställts med tillbörlig omsorg. Dock kan små fel emellanåt komma att inträffa. Vidare kan viss information inte längre vara ackurat efter att tid har passerat. Gold Direct är på intet sätt ansvar för några felaktigheter, imperfektioner och/eller skador kommen ur informationen som visas på denna sida. Kommentarerna lagda på denna sida reflekterar endast de personliga åsikterna av individen som lade upp kommentaren. Vi är på intet sätt ansvariga för innehållet på några kommentarer. Att visa denna sida inom en ram är förbjudet. Vi kan inte hållas till svars eller ansvara för tillgång till eller information tillhandahållen av någon hemsida som denna webbplats länkar till, eller någon webbplats som innehåller länkar till denna hemsida. Ingenting på denna hemsida är tillåtet att användas på någon annan hemsida utan godkännande. Denna sida är till för personlig eller intern användning av våra klienter. Denna sida får inte lov att reproduceras på något annat sätt än att ladda ner och visa innehållet på en privat dator, och/eller genom att skriva ut en enkel kopia. Utan tidigare skriftlig tillåtelse från Gold Direct får inte denna hemsida reproduceras på något annat sätt än genom att sända eller tillgodoge tillgång till hemsidan via ett nätverk.

Varumärke & Logotyp
Gold Direct och andra varumärken som hanteras av Saveguards är enbart egendom av Saveguards. Illegal användning och/eller bestridande av upphovsrätt och/eller varumärke är förbjuden av lag. Logotyperna, färgerna, layouterna och knapparna har designats med stor omsorg och professionalitet och är ämne för upphovsrätts- och varumärkeslag. Dessa varumärken tillåts inte att användas utan skriftligt godkännande från Gold Direct.